Add Your Heading Text Here

Обучение

Занималня

На този ключов за избора Ви въпрос, по отношение на занималнята, бихме отговорили така :

Kid is learning in class
  1. Ученикът има възможност за самоподготовка за следващия учебен ден по всеки учебен предмет под ръководството на учител.
  2. Начинът на работа се съобразява с индивидуалните възможности и нужди на ученика.
  3. Педагозите са дългогодишни утвърдени начални учители,които работят и с деца, имащи проблеми в усвояването и систематизирането на учебното съдържание.
  4. Изграждат се навици за самостоятелен учебен труд.
  5. Повишават се комуникативните умения на ученика.
  6. При навременно приключване с подготовката на уроците за следващия ден,проверката на домашните работи,самостоятелната работа и упражненията,ученикът има възможност и да се забавлява с любими за него занимания (рисуване,моделиране,четене и пр.).

! Учебният център предлага и възможност за регулярна проверка на знанията на учениците от 1 – ви до 4 – ти клас в съботния ден. Установените пропуски се наваксват чрез допълнителни упражнения и обяснения върху неясния материал.

Задайте вашите въпроси