The open book on other multi-coloured books. УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ПРОСПЕРИТЕТ И РАЗВИТИЕ" КОРЕКТНОСТ, ПРИЯТЕЛСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДКРЕПА Rear view of schoolboy solving mathematics on whiteboard in classroom "ПРОСПЕРИТЕТ И РАЗВИТИЕ" ПРЕДЛАГА: УЧЕБЕН ЦЕНТЪР redeem Помощна работа с ученици от 1-ви до 12 - ти клас
notifications Подготовка за матури след 4- ти клас,
НВО след 7-ми клас, матури след 10- ти клас,
ДЗИ след 12 клас
wb_sunny Подготовка за кандидатстване след 12 клас
create Развитие на умения за работа в екип
group_add Социализиране на личността
За нас

Учебен център
„ПРОСПЕРИТЕТ И РАЗВИТИЕ”

е названието на нашия учебен център, който дава възможност на деца от 1 до 12 клас да се занимават в  извънучебно време с предметите: математика, български език и  литература. Помощната работа в аспекта на тези дисциплини цели затвърждаване и надграждане на знанията, добити в процеса на задължителното обучение.

Мнението на нашите клиенти за нас