Add Your Heading Text Here

Boy with laptop and books
Обучение

Нашето обучение

Учебен център “Просперитет и развитие” дава възможност на деца от 1 до 12 клас да се занимават в извън учебно време с предметите:  български език, литература и математика. 

Български

Учениците от 7 – ми клас имат възможността отново да вземат материала и по двата предмета от 5 –ти и 6 - ти класи да надградят затвърдените чрез упражнения знания с материала от 7- ми клас с цел успешно представяне на матурата.

Математика

Учениците от 7 – ми клас имат възможността отново да вземат материала по математика от 5 –ти и 6 - ти клас, да надградят затвърдените чрез упражнения знания с материала от 7- ми клас с цел успешно представяне на матурата.

Занималня

Ученикът има възможност за самоподготовка за следващия учебен ден по всеки учебен предмет под ръководството на учител. Начинът на работа се съобразява с индивидуалните възможности и нужди на ученика.

Общо

Учениците от 7 – ми клас имат възможността отново да вземат материала и по двата предмета от 5 –ти и 6 - ти класи да надградят затвърдените чрез упражнения знания с материала от 7- ми клас с цел успешно представяне на матурата.

Задайте вашите въпроси