Add Your Heading Text Here

Обучение

Български език и литература

На този ключов за избора Ви въпрос,по отношение на предметите български език и литература, бихме отговорили така:

Schoolboy study at school, homework learning
  1. Учениците от 7 – ми клас имат възможността отново да вземат материала и по двата предмета от 5 –ти и 6 – ти класи да надградят затвърдените чрез упражнения знания с материала от 7- ми клас с цел успешно представяне на матурата.
  2. Учениците от 12 клас имат възможността да преговорят и затвърдят материала от 5 – ти до 12 – ти клас по български език и материала от 8 – ми до 12 – ти клас по литература, да надгради знанията си с материала от 12 – ти клас с цел успешно представяне на матурата.
  3. Учениците от 5-ти , 6 – ти, 8- ми, 9-ти ,11 – ти клас имат възможността да получат адекватна на реалното обучение допълнителна подготовка и помощ, свързана с текущите домашни, контролни и класни работи.
  4. Учениците от 10 – ти клас имат възможността да преговорят материала от 5- ти до 10 – ти клас по български език и от 8- ми до 10 – ти клас по литература и да надградят знанията си с материал от 10 – ти клас по двата предмета с цел успешно представяне на матурата.
  5. Макар да се работи в група, педагогическите умения на учителя позволяват индивидуален подход към всеки ученик.
  6. При условие че даден материал не е качествено усвоен от ученика, учителите му дават възможност за повече индивидуални занимания по конкретния предмет и материал, които да помогнат на ученика да излезе от затрудненото  положение.
  7. Ученикът работи в конкурентна среда, която позволява пробуждане на амбиция и желание за себедоказване и интелектуално и нравствено израстване.
  8. Ученикът има възможност за социализация и интеграция и развиване на комуникативните умения.
  9. Родителят е своевременно информиран за развитието на ученика чрез информация в електронния дневник и перманентна комуникация с учителите.

Задайте вашите въпроси